19/03/2024
Tin thẩm định
124 Lượt xem

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt của nền kinh tế quốc dân. Để quản lý và sử dụng đất đai một cách hiệu quả, Nhà nước đã quy định việc lập và sử dụng sơ đồ thửa đất.

Hướng dẫn cách đọc sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ

Sơ đồ thửa đất là một loại bản vẽ đặc biệt, được sử dụng trong công tác quản lý đất đai. Nó là một trong những giấy tờ quan trọng trong hồ sơ thửa đất. Một sơ đồ thửa đất chính xác và đầy đủ thông tin sẽ giúp người sử dụng đất thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Sơ đồ thửa đất là gì?

Sơ đồ vị trí thửa đất là gì? Sơ đồ thửa đất là một bản vẽ mô tả hình dạng, kích thước, diện tích, vị trí và ranh giới của một thửa đất. 

Sơ đồ thửa đất thường được thể hiện trên giấy hoặc bản đồ. Sơ đồ thửa đất có thể được lập thành sơ đồ địa chính thửa đất hoặc sơ đồ kỹ thuật thửa đất:

 • Sơ đồ địa chính thửa đất: bản vẽ thể hiện vị trí, hình dạng, kích thước, ranh giới, mục đích sử dụng của thửa đất trên thực địa và được thể hiện trên bản đồ địa chính.

 • Sơ đồ kỹ thuật thửa đất: bản vẽ thể hiện vị trí, hình dạng, kích thước, ranh giới, mục đích sử dụng của thửa đất trên thực địa. 

Trích lục sơ đồ thửa đất là bản sao sơ đồ thửa đất được lập từ bản đồ địa chính. 

Tờ khai sơ đồ vị trí thửa đất là văn bản do người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng hoặc tổ chức, cá nhân khác lập để đề nghị cơ quan có thẩm quyền xác nhận vị trí thửa đất.

Hồ sơ thửa đất là tập hợp các giấy tờ, tài liệu liên quan đến một thửa đất, bao gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sơ đồ thửa đất, các giấy tờ liên quan khác.

Sơ đồ thửa đất là gì

Sơ đồ thửa đất được sử dụng để làm gì?

Sơ đồ thửa đất được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau như:

 • Địa chính: quản lý đất đai (đăng ký quyền sử dụng đất, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định ranh giới thửa đất,...).

 • Bất động sản: mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất,...

 • Pháp lý: đền bù giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp đất đai,...

 • Quản lý Nhà nước: quy hoạch sử dụng đất, điều tra, khảo sát địa chất, chia tách, hợp thửa đất,...

 • Xây dựng: xây dựng công trình (lập dự án, thiết kế, thi công,...).

 • Nông nghiệp: lập kế hoạch sản xuất, quản lý diện tích đất canh tác,...

⋙ Xem ngay:

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không?

Theo quy định của pháp luật hiện hành, mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Sổ đỏ) được ban hành tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 13/05/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, sổ đỏ phải thể hiện đầy đủ thông tin về thửa đất: số hiệu thửa đất, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất, quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đối với các sổ đỏ được cấp trước ngày 01/12/2004 thì mẫu Giấy chứng nhận không bắt buộc phải thể hiện sơ đồ thửa đất.

Do đó, việc sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có thể thuộc một trong hai trường hợp sau:

 • Sổ đỏ được cấp trước ngày 01/12/2004.

 • Sổ đỏ được cấp sau ngày 01/12/2004 nhưng chủ sở hữu đất không yêu cầu cấp sơ đồ thửa đất.

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có thể gây khó khăn trong việc xác định ranh giới, diện tích thửa đất; giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Như vậy, nếu sổ đỏ của bạn không có sơ đồ thửa đất, bạn có thể thực hiện thủ tục cấp đổi Sổ đỏ để có sơ đồ thửa đất đầy đủ.

Sổ đỏ không có sơ đồ thửa đất có sao không

Các thông tin cần có trên sơ đồ thửa đất

Các thông tin được thể hiện trên sơ đồ thửa đất phải đầy đủ và chính xác, bao gồm:

 • Tên thửa đất: tên địa danh/tên chủ sở hữu thửa đất, số thửa, ký hiệu thửa,...

 • Thửa đất thuộc đơn vị hành chính cấp nào: cấp xã, huyện, tỉnh, thành phố.

 • Vị trí của thửa đất: vị trí của thửa đất trong một khu vực cụ thể, bao gồm các thửa đất xung quanh.

 • Hình dạng của thửa đất: hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn,...

 • Kích thước của thửa đất: chiều dài, chiều rộng và chiều sâu.

 • Diện tích của thửa đất: số liệu diện tích (m²).

 • Ranh giới của thửa đất: đường ranh giới chung với các thửa đất xung quanh.

Ngoài ra, sơ đồ thửa đất có thể thể hiện thêm các thông tin khác như:

 • Mục đích sử dụng đất: đất ở, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất công nghiệp, đất thương mại - dịch vụ, đất phi nông nghiệp khác,...

 • Hệ thống tọa độ: hệ tọa độ UTM, hệ tọa độ VN-2000.

 • Các công trình trên thửa đất: nhà ở, công trình xây dựng, cây cối,...

Cách xác định thửa đất số tờ bản đồ số

Để xác định thửa đất số tờ bản đồ số, cần dựa vào thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thửa đất được xác định bằng số hiệu thửa đất. Số hiệu thửa đất là một dãy số tự nhiên, được ghi ở góc trên bên trái của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Số tờ bản đồ số được xác định dựa trên số hiệu thửa đất và thông tin về tờ bản đồ số trên bản đồ địa chính. Trên bản đồ địa chính, mỗi thửa đất đều được ký hiệu bằng một số thứ tự và ký hiệu. Số thứ tự và ký hiệu này được ghi rõ trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Cách xác định vị trí thửa đất trên sơ đồ

Cách xác định vị trí thửa đất trên sơ đồ

Để xác định vị trí thửa đất trên sơ đồ, bạn cần thực hiện các bước sau:

 • Bước 1: Xác định hệ thống tọa độ được sử dụng trên sơ đồ. Hệ thống tọa độ thường được sử dụng trên sơ đồ là hệ tọa độ UTM. Hệ tọa độ UTM sử dụng hệ trục tọa độ vuông góc, trong đó trục X là kinh độ, trục Y là vĩ độ.

 • Bước 2: Xác định vị trí của thửa đất trên hệ thống tọa độ. Thông tin về vị trí của thửa đất trên hệ thống tọa độ được thể hiện trên sơ đồ thửa đất bằng các số liệu:

 • Kinh độ: giá trị kinh độ của thửa đất được thể hiện ở phía trên bên trái của sơ đồ thửa đất.

 • Vĩ độ: giá trị vĩ độ của thửa đất được thể hiện ở phía dưới bên phải của sơ đồ thửa đất.

 • Bước 3: Xác định vị trí của thửa đất trên sơ đồ. Sau khi xác định được vị trí của thửa đất trên hệ thống tọa độ, bạn sử dụng thước đo hoặc bút chì để đánh dấu vị trí của thửa đất trên sơ đồ.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ để xác định vị trí thửa đất trên sơ đồ. Một số công cụ hỗ trợ phổ biến bao gồm:

 • Phần mềm ArcGIS.

 • Phần mềm AutoCAD.

 • Phần mềm QGIS.

Các công cụ này cung cấp các tính năng giúp bạn xác định vị trí thửa đất một cách chính xác hơn.

Cách xác định diện tích thửa đất trên sơ đồ

Để xác định diện tích thửa đất trên sơ đồ, có thể thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Xác định hình dạng của thửa đất. 

 • Bước 2: Xác định các cạnh của thửa đất. Các cạnh của thửa đất thường được thể hiện bằng các đường thẳng hoặc đường cong.

 • Bước 3: Đo đạc chiều dài của các cạnh của thửa đất.

 • Bước 4: Dựa vào hình dạng của thửa đất, bạn có thể tính toán diện tích của thửa đất.

Cách tính diện tích thửa đất trên sơ đồ phụ thuộc vào hình dạng của thửa đất. 

 • Cách xác định diện tích thửa đất hình chữ nhật trên sơ đồ: Diện tích = Chiều dài thửa đất x Chiều rộng thửa đất.

 • Cách xác định diện tích thửa đất hình vuông trên sơ đồ: Diện tích = Cạnh thửa đất x Cạnh thửa đất.

 • Cách xác định diện tích thửa đất hình tròn trên sơ đồ: Diện tích = π x Bán kính thửa đất^2.

 • Cách xác định diện tích thửa đất hình thang trên sơ đồ: Diện tích = (Chiều dài cạnh đáy lớn + Chiều dài cạnh đáy nhỏ) x Chiều cao của hình thang / 2.

Cách xác định ranh giới thửa đất trên sơ đồ

Ranh giới thửa đất là đường bao quanh thửa đất, phân định ranh giới giữa thửa đất này với các thửa đất liền kề. Ranh giới thửa đất thường được thể hiện bằng các đường thẳng hoặc đường cong. Để xác định ranh giới thửa đất trên sơ đồ, bạn cần tiến hành theo quy trình dưới đây:

 • Bước 1: Xác định hệ thống tọa độ được sử dụng trên sơ đồ. Hệ thống tọa độ thường được sử dụng trên sơ đồ là hệ tọa độ UTM.

 • Bước 2: Xác định vị trí của các mốc giới trên sơ đồ. Các mốc giới là các điểm đánh dấu ranh giới thửa đất trên thực tế.

 • Bước 3: Xác định tọa độ của các mốc giới trên sơ đồ. Dựa vào hệ thống tọa độ được sử dụng trên sơ đồ, bạn có thể xác định vị trí của các mốc giới trên thực tế.

 • Bước 4: Nối các mốc giới trên thực tế bằng các đường thẳng hoặc đường cong để xác định ranh giới thửa đất.

Ngoài cách xác định ranh giới thửa đất theo các bước trên, bạn có thể sử dụng các cách sau để xác định ranh giới thửa đất trên sơ đồ:

 • Sử dụng công cụ định vị GPS.

 • Sử dụng ảnh chụp từ vệ tinh.

 • Sử dụng phần mềm GIS.

Cách đọc sơ đồ thửa đất chuẩn xác nhất

Cách đọc sơ đồ thửa đất

Để đọc sơ đồ thửa đất, bạn cần nắm được các thông tin sau:

 • Thông tin cơ bản về thửa đất: số thửa đất, tên thửa đất, vị trí, diện tích, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng,... 

 • Thông tin các thửa đất xung quanh: số thửa đất, tên thửa đất, vị trí,...

 • Ranh giới thửa đất: hình dạng, chiều dài, chiều rộng,...

 • Các công trình trên thửa đất: nhà ở, công trình xây dựng, cây cối,...

Ngoài ra, bạn cũng cần nắm rõ các ký hiệu trên sơ đồ thửa đất:

 • Mũi tên: Chỉ hướng Bắc.

 • Các đường thẳng: Giới hạn ranh giới thửa đất.

 • Các đường cong: Giới hạn ranh giới thửa đất có hình dạng không đều.

 • Các số liệu: Chỉ diện tích, kích thước thửa đất.

Ngoài cách đọc sơ đồ thửa đất theo các bước trên, bạn có thể sử dụng các cách sau để đọc sơ đồ thửa đất:

 • Sử dụng công cụ GIS: công cụ GIS có thể giúp bạn đọc sơ đồ thửa đất một cách tự động.

 • Sử dụng phần mềm chuyên dụng: có nhiều phần mềm chuyên dụng hỗ trợ đọc sơ đồ thửa đất như phần mềm Autocad, phần mềm Mapinfo,...

 • Sử dụng dịch vụ đọc sơ đồ thửa đất: nếu bạn không có kinh nghiệm, bạn có thể sử dụng dịch vụ của các chuyên gia để đọc sơ đồ thửa đất.

Cách tra cứu sơ đồ thửa đất

Tùy theo nhu cầu, bạn có thể tra cứu sơ đồ thửa đất theo các cách sau:

Cách tra cứu sơ đồ thửa đất trực tiếp tại cơ quan địa chính

Đây là cách tra sơ đồ thửa đất chính xác và đầy đủ nhất. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan địa chính, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn nơi có thửa đất cần tra cứu để xin bản sao sơ đồ thửa đất. 

Khi tra cứu sơ đồ thửa đất trực tiếp, bạn cần mang theo giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD), chứng minh quyền sử dụng đất (sổ đỏ/giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) đối với thửa đất cần tra cứu. Sau khi nhận được hồ sơ, cán bộ địa chính sẽ tiến hành tra cứu sơ đồ thửa đất và cung cấp cho bạn.

Cách tra cứu sơ đồ thửa đất trực tuyến

Bạn có thể tra cứu sơ đồ thửa đất trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, một số Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan địa chính cấp huyện, cấp xã hoặc các website cung cấp dịch vụ tra cứu thông tin quy hoạch, đất đai.

Để tra cứu sơ đồ thửa đất trực tuyến, bạn cần truy cập website của Sở Tài nguyên và Môi trường và thực hiện các bước sau:

 • Bước 1. Chọn mục "Tra cứu thông tin quy hoạch" hoặc "Tra cứu bản đồ địa chính".

 • Bước 2. Nhập các thông tin cần thiết:

  • Tỉnh, thành phố.

  • Quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  • Xã, phường, thị trấn.

  • Số thửa đất.

 • Bước 3. Nhấn "Tra cứu". Bạn sẽ nhận được kết quả tra cứu, bao gồm sơ đồ thửa đất.

Cách tra cứu sơ đồ thửa đất trực tuyến

Cách tra cứu sơ đồ thửa đất qua ứng dụng di động

Một số ứng dụng di động cũng cung cấp dịch vụ tra cứu sơ đồ thửa đất. Bạn có thể tải ứng dụng về điện thoại, cung cấp số thửa đất, tên thửa đất, địa chỉ thửa đất và thực hiện theo các bước hướng dẫn. Sau khi nhận được thông tin, ứng dụng sẽ hiển thị sơ đồ thửa đất tương ứng.

Khi tra cứu sơ đồ thửa đất, bạn cần lưu ý các vấn đề sau:

 • Sơ đồ thửa đất chỉ thể hiện hình dạng, kích thước, diện tích và vị trí của thửa đất. Bạn cần tham khảo thêm các giấy tờ pháp lý khác để xác định rõ ràng các thông tin về thửa đất.

 • Sơ đồ thửa đất có thể được cập nhật định kỳ. Bạn nên kiểm tra lại sơ đồ thửa đất trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến đất đai.

Thủ tục cấp lại sơ đồ thửa đất

Trường hợp sơ đồ thửa đất bị mất hoặc bị hỏng, người sử dụng đất có thể xin cấp lại sơ đồ thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai. Để được cấp lại sơ đồ thửa đất, người sử dụng đất cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

 • Đơn xin cấp lại sơ đồ thửa đất.

 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 • CMND/CCCD của người sử dụng đất.

⋙⋙⋙ SunValue cung cấp dịch vụ thẩm định giá đất dựa trên sơ đồ thửa đất, giúp khách hàng:

 • Xác định giá trị chính xác của thửa đất dựa trên các yếu tố pháp lý, thị trường và đặc điểm riêng của thửa đất.

 • Có cơ sở để thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng, thế chấp,...

 • Đảm bảo tính minh bạch và hợp lý trong quá trình giao dịch.

⋙⋙⋙ Khi sử dụng các dịch vụ thẩm định giá tại SunValue, bạn sẽ nhận được:

 • Sự chuyên nghiệp: SunValue có đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực thẩm định giá.

 • Uy tín: SunValue là công ty thẩm định giá uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn.

 • Nhanh chóng: SunValue cung cấp dịch vụ thẩm định giá nhanh chóng và hiệu quả.

 • Chi phí hợp lý: SunValue cung cấp dịch vụ với mức giá cạnh tranh trên thị trường.

Liên hệ SunValue ngay để được tư vấn miễn phí:

Kết luận

Sơ đồ thửa đất là một công cụ hữu ích trong công tác quản lý đất đai. Việc lập và sử dụng sơ đồ thửa đất đúng quy định sẽ góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, hạn chế các tranh chấp về đất đai. 

SunValue hy vọng những chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ giúp bạn nắm rõ cách tra cứu, cách đọc sơ đồ thửa đất trên sổ đỏ nhanh chóng và chuẩn xác nhất.

Theo: sunvalue.vnGửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en