1. Thẩm định giá:

  • SunValue Real Package ( SRP) Thẩm định giá bất động sản xử lí nợ trọn gói 3 đến 5 năm liền kề nhằm giúp theo dõi được biến động của Bất Động sản giảm thiểu rủi ro tín dụng, đầu tư,…
  • Thẩm định giá Bất Động Sản – SunReal: gồm thẩm định giá bất động sản dân cư (SunHome), thẩm định giá Bất Động Sản Thương Mại (SunCommercial), Thẩm định giá Bất Động Sản Công Nghiệp - SunIndustry (Đất, khu công nghiệp, hạ tầng,..), Thẩm định giá Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng – SunResort (villa, resort, đất và công trình xây dựng trên đất phục vụ cho nghỉ dưỡng, tiện ích,…)
  • Thẩm định giá dự án đầu tư (SunInvest)
  • Thẩm định xác định giá trị doanh nghiệp (SunAsset) phục vụ cho mục đích đầu tư, vay vốn, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, cổ phần hóa, tính thuế, phân chia tài sản….
  • Thẩm định giá Động Sản – SunMovables (xe, tàu biển, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất,…)
  • Thầm định giá Tài Nguyên – SunResources (năng lượng ( điện gió, nhiệt điện, thủy điện,…) và năng lượng ( điện gió, nhiệt điện, thủy điện,…)

2. Tư vấn nghiên cứu thị trường Bất động sản.
3. Tư vấn đầu tư và môi giới Bất động sản.
4. Dịch vụ đấu giá tài sản.
5. Đào tạo: Thẩm định giá, bất động sản.

CÁC PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH:

1. Phương pháp so sánh/so sánh trực tiếp

2. Phương pháp chi phí giảm giá

3. Phương pháp đầu tư

  • Phương pháp đầu tư truyền thống.
  • Kỹ thuật luồng tiền chiết khấu

4. Phương pháp thặng dư

5. Phương pháp lợi nhuận và các phương pháp khác.

PHỤC VỤ MỤC ĐÍCH:
1. Mua bán, chuyển nhượng.
2. Vay vốn ngân hàng.
3. Góp vốn liên doanh.
4. Cổ phần hóa và thành lập doanh nghiệp
5. Xử lý nợ, giải thể doanh nghiệp.
6. Đền bù, bảo hiểm, khiếu nại.
7. Hoạch toán kế toán, tính thuế.
8. Tư vấn và lập dự án đầu tư.
9. Chứng minh tài sản du học, du lịchGửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en