Doanh nghiệp là một trong những loại tài sản quan trọng nhất trong nền kinh tế. Giá trị của doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng trong nhiều quyết định kinh doanh. Thẩm định giá doanh nghiệp là một quá trình quan trọng, giúp xác định giá trị của doanh nghiệp một cách chính xác, từ đó làm cơ sở cho các quyết định quan trọng như mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, vay vốn ngân hàng, đấu giá doanh nghiệp,...

Thế nào là thẩm định giá trị doanh nghiệp?

Thẩm định giá trị doanh nghiệp được hiểu và thừa nhận một cách rộng rãi là việc:

 • Điều tra và phân tích chi tiết các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ
 • Đánh giá các hoạt động, tài sản, các khoản ghi nợ của công ty
 • Xác định giá trị hiện hữu và tiềm năng của một doanh nghiệp.

Hồ sơ thẩm định doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế.
 • Quyết định thành lập đơn vị trực thuộc.
 • Biên bản góp vốn, liên kết, góp vốn thành lập công ty.

CÁC GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

Quý khách vui lòng cung cấp các giấy tờ cần thiết đối sau đây khi cần thẩm định giá trị doanh nghiệp:

Các hồ sơ pháp lý liên quan đến doanh nghiệp:

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký thuế (MST)
 • Các quyết định, công văn, văn bản liên quan đến mô hình hoạt động của từng doanh nghiệp.

Các tài liệu liên quan để tiến hành thẩm định giá doanh nghiệp:

 • Bảng cân đối kế toán 3 năm (đối với doanh nghiệp sản xuất) và 5 năm (đối với doanh nghiệp dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có).
 • Bảng kết quả hoạt động 3 năm (đối với doanh nghiệp sản xuất) và 5 năm (đối với doanh nghiệp dịch vụ) liền kề trước khi xác định giá trị doanh nghiệp và tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp (đã quyết toán thuế nếu có).
 • Bảng lưu chuyển tiền tệ.
 • Bảng cân đối tài khoản tại thời điểm tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp.
 • Các bảng chi tiết các tài khoản.
 • Bảng kiểm kê tài sản cua doanh nghiệp. Trong đó phân loại rõ ràng tài sản thuê mượn, nhận góp vốn liên doanh liên kết, tài sản không cần dùng, ứ đọng, chờ thanh lý tài sản đang dùng,…

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp SunValue đã được rất nhiều khách hàng doanh nghiệp tin tưởng lựa chọn và ký kết hợp đồng: 

 • Tập đoàn Vingroup
 •  CTCP Tập đoàn C.E.O
 • Tập đoàn Đồng Tâm
 • Công ty TNHH Thiết Kế Công Nghệ Việt (VINATECH)
 • ...............


Gửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en