13/05/2024
Tin thẩm định
79 Lượt xem
 • Bạn muốn biết doanh nghiệp đang "khỏe mạnh" hay "yếu ớt"?

 • Bạn muốn biết doanh nghiệp đang "kiếm tiền" hay "mất tiền"?

 • Bạn muốn đầu tư vào doanh nghiệp nhưng chưa biết tình hình tài chính của họ ra sao?

Báo cáo tài chính sẽ cung cấp cho bạn câu trả lời cho những câu hỏi này. Cùng nắm bắt "nhịp đập" tài chính doanh nghiệp thông qua bài viết dưới đây của SunValue nhé!

 Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của doanh nghiệp riêng lẻ được trình bày theo biểu mẫu quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán, phản ánh tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định.

Báo cáo tài chính tiếng Anh là gì? Báo cáo tài chính tiếng Anh được gọi là "Financial Statements".

Báo cáo tài chính hợp nhất là gì? Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo phản ánh tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của một tập đoàn, bao gồm cả công ty mẹ và các công ty con mà công ty mẹ nắm giữ hơn 50% vốn cổ phần hoặc có quyền kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Báo cáo tài chính hợp nhất được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của công ty mẹ và các công ty con. Việc hợp nhất báo cáo tài chính giúp loại bỏ các khoản giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và các công ty con, từ đó cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của tập đoàn như một thực thể kinh tế duy nhất.

Báo cáo tài chính gồm những gì?

Báo cáo tài chính gồm những gì

Báo cáo tài chính bao gồm:

 • Tờ khai quyết toán thuế: Cung cấp thông tin về số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các khoản thuế khác mà doanh nghiệp phải nộp cho ngân sách nhà nước.

 • Bảng cân đối kế toán: Phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định.

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Phản ánh kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phản ánh dòng tiền hoạt động, đầu tư và tài chính của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán.

 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính: Cung cấp thông tin bổ sung về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp.

Vai trò của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Việc tra cứu báo cáo tài chính của các công ty giúp:

 • Ban lãnh đạo doanh nghiệp: Đánh giá đối thủ cạnh tranh, đánh giá tình hình tài chính, tình hình kinh doanh, nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

 • Nhà đầu tư: Đánh giá tiềm năng và rủi ro của doanh nghiệp trước khi quyết định đầu tư.

 • Chủ nợ: Đánh giá khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp.

 • Cơ quan nhà nước: Quản lý hoạt động của doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ pháp luật.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán hiện hành và công bố báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật.

Dưới đây là báo cáo tài chính của một số doanh nghiệp được tra cứu nhiều nhất:

Cách đọc báo cáo tài chính

Cách đọc báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính là công cụ quan trọng giúp đánh giá tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp. Việc đọc hiểu báo cáo tài chính một cách hiệu quả sẽ giúp bạn đưa ra những quyết định đầu tư, kinh doanh sáng suốt.

Dưới đây là hướng dẫn đọc báo cáo tài chính mà bạn cần biết:

Bước 1 - Xác định mục đích đọc báo cáo:

 • Bạn muốn biết gì về doanh nghiệp?

 • Bạn quan tâm đến những khía cạnh nào của hoạt động kinh doanh?

Bước 2 - Đọc hiểu cấu trúc báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính bao gồm ba báo cáo chính:

 • Bảng cân đối kế toán.

 • Báo cáo kết quả kinh doanh.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ngoài ra, báo cáo tài chính còn có thể bao gồm các phần khác như ghi chú giải thích báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo kiểm toán.

Bước 3 - Phân tích từng báo cáo:

 • Bảng cân đối kế toán: phân tích tài sản và nguồn vốn.

 • Báo cáo kết quả kinh doanh: phân tích doanh thu, chi phí và lợi nhuận.

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: phân tích hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính.

Bước 4 - So sánh các chỉ số tài chính: Sử dụng các chỉ số tài chính như tỷ suất lợi nhuận, tỷ suất thanh toán, tỷ suất nợ vay/vốn chủ sở hữu để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh, khả năng thanh toán, cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.

Bước 5 - Đánh giá và đưa ra kết luận: Dựa trên những phân tích và so sánh trên, bạn có thể đưa ra đánh giá tổng quan về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và dòng tiền của doanh nghiệp.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024 cho các doanh nghiệp tại Việt Nam phụ thuộc vào loại hình doanh nghiệp và thời gian kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp. Dưới đây là quy định chung:

Theo thời gian kết thúc kỳ kế toán

 • Doanh nghiệp có kỳ kế toán trùng với năm dương lịch (01/01 - 31/12): Hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là ngày 31 tháng 1 năm sau. 

 • Doanh nghiệp có kỳ kế toán khác với năm dương lịch: Hạn nộp báo cáo tài chính chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán. 

Theo loại hình doanh nghiệp

 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa: Áp dụng thời hạn nộp báo cáo tài chính theo thời gian kết thúc kỳ kế toán như trên.

 • Doanh nghiệp nhà nước:

  • Công ty mẹ: Chậm nhất là ngày 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

  • Tổng công ty: Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán.

  • Doanh nghiệp nhà nước khác: Áp dụng thời hạn nộp báo cáo tài chính theo thời gian kết thúc kỳ kế toán như trên.

Dưới đây là một số mốc thời gian quan trọng:

 • 31/12/2023: Hết hạn nộp báo cáo tài chính năm 2023 cho hầu hết các doanh nghiệp.

 • 20/04/2024: Hết hạn nộp báo cáo tài chính quý 1/2024 cho hầu hết các doanh nghiệp.

 • 15/05/2024: Hết hạn nộp báo cáo tài chính quý 1/2024 cho tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.

 • 30/06/2024: Hết hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2024 cho hầu hết các doanh nghiệp.

 • 15/08/2024: Hết hạn nộp báo cáo tài chính quý 2/2024 cho tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.

 • 30/09/2024: Hết hạn nộp báo cáo tài chính quý 3/2024 cho hầu hết các doanh nghiệp.

 • 15/11/2024: Hết hạn nộp báo cáo tài chính quý 3/2024 cho tổng công ty nhà nước, công ty mẹ.

 • 31/01/2025: Hết hạn nộp báo cáo tài chính năm 2024 cho hầu hết các doanh nghiệp.

SunValue - Đơn vị thẩm định giá doanh nghiệp top đầu thị trường

SunValue, tên đầy đủ là Công ty Cổ phần Đầu tư & Thẩm định Quốc tế Đông Dương, là một trong những đơn vị thẩm định giá doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định giá, SunValue đã cung cấp dịch vụ cho hàng nghìn khách hàng, bao gồm các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu quan trọng nhất được sử dụng để thẩm định giá doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính mới nhất và đầy đủ thông tin để SunValue có thể thực hiện thẩm định giá một cách chính xác và hiệu quả.

Xem ngay: Tầm quan trọng của báo cáo tài chính doanh nghiệp trong thẩm định giá doanh nghiệp

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp của SunValue:

 • Thẩm định giá doanh nghiệp: Xác định giá trị của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định, phục vụ cho các mục đích như: mua bán sáp nhập, chuyển nhượng, thế chấp vay vốn, tái cấu trúc doanh nghiệp, lập báo cáo tài chính hợp nhất,…

 • Thẩm định giá cổ phần: Xác định giá trị của cổ phần doanh nghiệp, phục vụ cho các mục đích như: chuyển nhượng cổ phần, tăng/giảm vốn điều lệ, chia cổ tức,...

 • Thẩm định giá thương hiệu: Xác định giá trị của thương hiệu doanh nghiệp, phục vụ cho các mục đích như: mua bán thương hiệu, nhượng quyền thương mại,...

 • Thẩm định giá tài sản trí tuệ: Xác định giá trị của các tài sản trí tuệ khác như: sáng chế, bí quyết kinh doanh,...

Dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp top đầu - SunValue

Vì sao nên chọn SunValue để thẩm định giá doanh nghiệp?

 • Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm: SunValue sở hữu đội ngũ chuyên gia thẩm định giá có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thẩm định giá doanh nghiệp.

 • Phương pháp thẩm định giá khoa học: SunValue sử dụng các phương pháp thẩm định giá khoa học, hiện đại và phù hợp với thực tế thị trường Việt Nam.

 • Báo cáo thẩm định giá chính xác, khách quan: SunValue cam kết cung cấp báo cáo thẩm định giá chính xác, khách quan và đáng tin cậy.

 • Dịch vụ chuyên nghiệp: SunValue cung cấp dịch vụ thẩm định giá chuyên nghiệp, uy tín và tận tâm.

 • Giá cả cạnh tranh: SunValue cung cấp dịch vụ thẩm định giá với mức giá cạnh tranh, phù hợp với khả năng tài chính của khách hàng.

Liên hệ ngay SunValue để được tư vấn miễn phí về dịch vụ thẩm định giá doanh nghiệp:

Tập đoàn Thẩm định giá SunValue

Kết luận

Báo cáo tài chính là công cụ hữu ích cho các nhà đầu tư, nhà quản lý và các bên liên quan khác để đánh giá tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần quan tâm và đầu tư vào việc lập và công bố báo cáo tài chính một cách chính xác, minh bạch và đầy đủ thông tin.

Theo: sunvalue.vnGửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en