30/12/2021
Về công ty
768 Lượt xem

Việc ước tính cổ phiếu cho phép nhà đầu tư có thể so sánh và đối chiếu với giá cổ phiếu trên thị trường để xem xét cổ phiếu trên thị trường đang được đánh giá cao hay thấp, từ đó có thể giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

  • Phương pháp thẩm định giá cổ phiếu chứng khoán.
  • Phương pháp tài sản.
  • Phương pháp chiết khấu dòng tiền của doanh nghiệp.
  • Phương pháp tỷ số bình quân.
  • Phương pháp giá giao dịch.

 - Trên cơ sở nhận được chứng thư chứng nhận thẩm định giá giá trị của doanh nghiệp trước khi Doanh Nghiệp tiến hành công khai lần đầu trên sàn chứng khoáng (IPO) nhà đầu tư có thể dựa vào đó để ra quyết định đầu tư đúng đắn.

- Có thể ước định giá cổ phiếu với nhiều phương pháp. Phương pháp thông dụng nhất là ước định giá cổ phiếu theo cổ tức dự tính.

- Giá của cổ phiếu có thể coi là giá trị hiện tại của các khoản thu được trong tương lai từ cổ phiếu, bao gồm các khoản lợi tức

Phương pháp thẩm định giá cổ phiếu bất kỳ

Phương pháp cơ bản nhất để định giá trị một cổ phiếu hay bất kỳ tài sản nào đó là chúng ta phải định giá tất cả những dòng tiền mà chúng ta nhận được từ cổ phiếu hay tài sản đó trong tương lai

- SunValue là một trong những đơn vị chuyên nghiệp trong việc xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm cho các Tập đoàn, Việc xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm được thực hiện cho cả các doanh nghiệp đã niêm yết trên sàn chứng khoán và những doanh nghiệp chưa được niêm yết trên sàn chứng khoán.

- Đối với những doanh nghiệp có cổ phiếu đã được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán, việc xác định giá giao dịch cổ phiếu tại ngày chốt giao dịch không hưởng quyền tương đối dễ dàng. Giá giao dịch cổ phiếu này có thể tham khảo trên các trang chính thức của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HSX). Giá cổ phiếu chốt giao dịch không hưởng quyền, tỷ lệ cổ phần phát hành thêm, giá phát hành thêm là các yếu tố chính để xác định giá quyền mua cổ phần phát hành thêm.Gửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en