22/03/2024
Tin thẩm định
157 Lượt xem

Quy trình thẩm định giá

Quy trình thẩm định giá được quy định trong Luật Thẩm định giá và các văn bản hướng dẫn thi hành của Bộ Tài chính. Quy trình thẩm định giá giúp xác định giá trị tài sản một cách chính xác, khách quan, phù hợp với giá thị trường. Đồng thời, nó góp phần bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan trong các giao dịch tài sản.

Quy trình thẩm định giá là gì? 

Quy trình thẩm định giá là một tập hợp các bước được thực hiện để xác định giá trị của một tài sản cụ thể tại một thời điểm nhất định. Quy trình này được thực hiện bởi các thẩm định viên có chuyên môn và kinh nghiệm, tuân thủ các quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

Quy trình thẩm định giá có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào loại tài sản và mục đích định giá cụ thể. Tuy nhiên, các bước cơ bản như thu thập thông tin, phân tích, đánh giá và báo cáo thường là những yếu tố chung được áp dụng trong hầu hết các quy trình thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá là gì

Cơ quan thực hiện thẩm định giá

Theo Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giá. Các cơ quan được phép thực hiện thẩm định giá bao gồm: 

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Bộ Tài chính, các Sở Tài chính, các cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về giá.

 • Doanh nghiệp thẩm định giá: Là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Doanh nghiệp được cấp giấy phép hoạt động thẩm định giá bởi Bộ Tài chính.

 • Hiệp hội Thẩm định giá (VVA).

Hồ sơ thẩm định giá

Hồ sơ thẩm định giá tổng hợp các tài liệu, thông tin liên quan đến tài sản cần thẩm định và được sử dụng để phục vụ cho quá trình thẩm định giá.

Hồ sơ thẩm định giá bao gồm các phần như: 

 • Phần chung.

 • Phần thông tin về tài sản cần thẩm định.

 • Phần thông tin về chủ sở hữu tài sản.

 • Phần kết luận thẩm định giá.

Lệ phí thẩm định giá 

Mức thu lệ phí thẩm định giá được quy định tại Nghị định số 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giá. Mức thu lệ phí thẩm định giá cụ thể như sau: 

 • Đối với tài sản là bất động sản: Lệ phí khoảng 0.1 - 0.3% giá trị tài sản.

 • Đối với tài sản là doanh nghiệp: Lệ phí khoảng 0.1 - 0.3% giá trị tài sản.

 • Đối với tài sản là máy móc, thiết bị: Lệ phí khoảng 0.3 - 0.5% giá trị tài sản.

Thời gian thẩm định giá

Thời gian thẩm định giá phụ thuộc vào một số yếu tố như: loại tài sản cần thẩm định, mục đích thẩm định giá, phương pháp thẩm định,... Thông thường, thời gian thẩm định giá dao động từ 2 đến 15 ngày làm việc.

Các bước cơ bản trong quy trình thẩm định giá 

Các bước cơ bản trong quy trình thẩm định giá

Quy trình thẩm định giá thường bao gồm các bước cơ bản sau:

 • Bước 1 - Tiếp nhận yêu cầu thẩm định giá.

 • Bước 2 - Ký hợp đồng thẩm định giá.

 • Bước 3 - Thu thập thông tin và dữ liệu.

 • Bước 4 - Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị tài sản.

 • Bước 5 - Áp dụng phương pháp thẩm định giá phù hợp.

 • Bước 6 - Xác định giá trị tài sản.

 • Bước 7 - Lập báo cáo thẩm định giá.

 • Bước 8 - Hoàn thành công việc thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá tài sản

Theo Tiêu chuẩn số 05 trong Hệ thống tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam, việc thẩm định giá tài sản cần được thực hiện theo quy trình sau: 

 • Lập kế hoạch thẩm định giá.

 • Khảo sát hiện trường, thu thập thông tin. 

 • Phân tích thông tin.

 • Xác định giá trị tài sản cần thẩm định giá.

 •  Lập báo cáo và chứng thư thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp

Quy trình thẩm định giá doanh nghiệp là một quá trình gồm nhiều bước nhằm xác định giá trị hợp lý của doanh nghiệp. Nhìn chung, quy trình thẩm định giá doanh nghiệp gồm những bước sau: 

 • Bước 1 - Xác định mục đích thẩm định giá: mua bán, sáp nhập, góp vốn, liên doanh,…
 • Bước 2 - Thu thập thông tin về doanh nghiệp như: giấy tờ pháp lý, báo cáo tài chính, tình hình kinh doanh, thị trường,…
 • Bước 3 - Lựa chọn công ty thẩm định giá.
 • Bước 4 - Thẩm định viên thực hiện thẩm định giá.
 • Bước 5 - Báo cáo kết quả thẩm giá.

Quy trình thẩm định giá dự án

Quy trình thẩm định giá dự án bao gồm các bước sau:

 • Bước 1 - Xác định mục đích thẩm định giá: đầu tư, tài trợ vốn, huy động vốn,…
 • Bước 2 - Thu thập thông tin: thu thập đầy đủ thông tin về dự án như: giấy tờ pháp lý, báo cáo nghiên cứu khả thi, giấy phép đầu tư, thiết kế kỹ thuật, dự toán kinh phí,…
 • Bước 3 - Lựa chọn đơn vị thẩm định giá uy tín.
 • Bước 4 - Thẩm định viên thực hiện quá trình thẩm định giá.
 • Bước 5 - Báo cáo kết quả thẩm giá dự án.

Quy trình thẩm định giá bất động sản

Quy trình thẩm định giá bất động sản

 • Bước 1 - Ký kết hợp đồng: chủ sở hữu bất động sản và công ty thẩm định giá ký kết hợp đồng, thống nhất các nội dung như: phạm vi công việc, phương pháp thẩm định, thời gian hoàn thành, chi phí thẩm định,…
 • Bước 2 - Thu thập đầy đủ thông tin về bất động sản như giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy phép xây dựng, bản vẽ thiết kế, thông tin thị trường,…
 • Bước 3 - Khảo sát trực tiếp hiện trạng bất động sản để đánh giá tình trạng, vị trí, môi trường xung quanh,…
 • Bước 4 - Phân tích các thông tin thu thập được để đánh giá giá trị sử dụng, giá trị thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản.
 • Bước 5 - Lựa chọn phương pháp thẩm định giá phù hợp dựa trên đặc điểm và loại hình bất động sản.
 • Bước 6 - Xác định giá trị bất động sản: áp dụng phương pháp thẩm định đã chọn để ước tính giá trị bất động sản.
 • Bước 7 - Lập báo cáo thẩm định giá chứa thông tin về bất động sản, phương pháp thẩm định, kết quả ước tính giá trị và các giả định được sử dụng.

⋙⋙⋙ Dịch vụ thẩm định giá bất động sản uy tín TOP 1 hiện nay

Quy trình thẩm định giá theo Luật Thẩm định giá

Theo Luật Thẩm định giá 2017, quy trình thẩm định giá được diễn ra như sau: 

 • Bước 1 - Ký hợp đồng thẩm định giá.
 • Bước 2 - Tổng hợp thông tin tài sản cần thẩm định.
 • Bước 3 - Phân tích thông tin.
 • Bước 4 - Áp dụng phương pháp thẩm định giá phù hợp.
 • Bước 5 - Lập báo cáo thẩm định giá.
 • Bước 6 - Trình báo cáo thẩm định giá.
 • Bước 7 - Giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

Quy trình thẩm định giá theo Thông tư của Bộ Tài chính

Theo Thông tư số 60/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, quy trình thẩm định giá cũng cũng được lập ra theo đúng quy định của pháp luật. 

 • Bước 1 - Xác định mục đích thẩm định giá.
 • Bước 2 - Chuẩn bị hồ sơ bao gồm giấy tờ pháp lý liên quan.
 • Bước 3 - Ký hợp đồng thẩm định giá và thống nhất các điều khoản với công ty thẩm định giá.
 • Bước 4 - Thẩm định viên thực hiện quá trình thẩm định giá.
 • Bước 5 - Lập báo cáo kết quả thẩm định giá.

Quy trình thẩm định giá của các công ty thẩm định giá uy tín

Các công ty thẩm định giá uy tín là các đơn vị chuyên nghiệp có uy tín và danh tiếng trong lĩnh vực định giá tài sản, bất động sản, doanh nghiệp hoặc các tài sản khác. Vì vậy, các công ty này đều tuân thủ theo quy trình thẩm định giá của Bộ Tài chính đề ra. 

Sunvalue cũng là một trong những đơn vị thẩm định giá uy tín, cam kết thực hiện quy trình thẩm định giá một cách chuyên nghiệp, minh bạch và chính xác, tuân thủ theo quy định của Thông tư 60/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.  SunValue cam kết thực hiện đúng theo quy trình thẩm định giá của Bộ Tài chính cho các dịch vụ thẩm định giá như: 

 • Thẩm định giá bất động sản, động sản.

 • Thẩm định giá doanh nghiệp, nhà xưởng.

 • Thẩm định giá dự án.

 • Thẩm định giá xử lý nợ.

 • Chứng minh tài chính du lịch, du học, định cư,... 

⋙ LIÊN HỆ NGAY:

  Tập đoàn Thẩm định giá SunValue

Quy trình thẩm định giá tại SunValue

Kết luận 

Quy trình thẩm định giá là một quy trình quan trọng giúp xác định giá trị của tài sản một cách chính xác, khách quan và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Việc lựa chọn công ty thẩm định giá uy tín, áp dụng đúng quy trình thẩm định theo quy định sẽ giúp đảm bảo tính chính xác của kết quả thẩm định, từ đó giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn trong các giao dịch liên quan đến tài sản.

Theo: sunvalue.vnGửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en