14/12/2021
Về công ty
884 Lượt xem

Việc thẩm định giá tài sản nhằm phục vụ các mục đích:

1. Làm cơ sở xét duyệt chi nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2. Lập dự toán, duyệt dự toán các dự án, công trình

3. Thế chấp vay vốn Ngân hàng.

4. Mua, bán xử lý nợ, xử lý tài sản thế chấp, tài sản tồn đọng.

5. Bán đấu giá tài sản.

6. Xét thầu các dự án.

7. Góp vốn, liên doanh, giải thể, sáp nhập, chia tách, mua bán doanh nghiệp.

8. Giải quyết, xử lý tài sản tranh chấp trong các vụ án.

9. Hạch toán Kế toán tính thuế.

10. Xác định giá trị đ ược Bảo hiểm.

11. Mua, bán, thuê và cho thuê tài sản các loại thuộc mọi th ànhphần kinh tế.

12. Làm cơ sở tính tiền sử dụng đất nộp ngân sách Nhà nước khi giao đất.

13. Cổ phần hóa doanh nghiệp.

14. Xác định giá đất ở phục vụ công tác bồi th ường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất sát với giá thị trường trong điều kiện bình thường.

15. Xác định giá bán căn hộ tái định cư thuộc sở hữu nhà nước sát với giá thị trường.

SunValue - phục vụ cho hoạt động Thẩm định Doanh Nghiệp và Tư Vấn Đầu Tư - sở hữu những giải pháp toàn diện, đột phá không chỉ trong lĩnh vực thẩm định mà còn trong lĩnh vực đầu tư Kinh doanh trên phạm vi toàn cầu. Chuyên mảng thẩm định Doanh nghiệp (Dự án đầu tư, giá trị Doanh Nghiệp, M&A, liên doanh, cổ phần hóa,…) & Tư vấn đầu tư (Bất động sản trong và ngoài nước, đầu tư định cư EB5 Mỹ, Úc, Canada,…) . nhằm đưa ra giải pháp phục vụ các mục đích mua bán, sát nhập, liên doanh góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của doanh nghiệp.

  • Tags:


Gửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en