04/01/2022
Về công ty
940 Lượt xem

Những mỏ khoáng sản được dùng để mua, bán, quyền chọn và góp vốn liên doanh trên cơ sở giá trị tương đối của sự tồn tại và khám phá ra chúng. Giá trị nội tại của một tài sản được khám phá do đó dựa trên những tiềm năng có thể khai thác được. Một thước đo của giá trị tiềm tàng đó là số nguồn lực có thể bỏ ra để khám phá một mỏ khoáng sản khả thi.

Phương pháp chi phí dựa trên tiền đề rằng một mỏ khoáng sản có giá trị bằng những khoán chi tiêu trong quá khứ dành cho nó cộng với giá trị tương lai được đảm bảo để kiểm chứng tiềm năng còn lại của nó. Kết quả của công tác khai phá trong quá khứ được phân tích để giữ lại chỉ những chi phí có hiệu quả và liên quan đến việc xác định giá trị còn lại. Chi phí tương lai được đảm bảo bao gồm ngân sách khai khoáng hợp lý để kiểm tra giá trị tiềm tàng.

Khoáng sản được định giá vì rất nhiều lý do, trong đó có các hoạt động M&A, phục vụ cổ phần hóa doanh nghiệp, cơ sở củng cố cho các thỏa thuận về tài sản, kiện tụng, khai khoáng và bảo hiểm.

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản là xác định giá trị thực của một mỏ khoáng sản và có giá trị về trữ lượng có thể khai thác.

Khái quát về thẩm định giá trị mỏ khoáng sản: những mỏ khoáng sản được dùng để mua, bán, quyền chọn và góp vốn liên doanh trên cơ sở giá trị tương đối của sự tồn tại và khám phá ra chúng. Giá trị nội tại của một mỏ khoáng sản được khám phá do đó dựa trên những tiềm năng có thể khai thác được. Một thước đo của giá trị tiềm tàng đó là số nguồn lực có thể bỏ ra để khám vá một mỏ khoáng sản khả thi.

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản, giá trị nguồn tài nguyên nhằm mục đích:

– Thẩm định giá để mua bán, chuyển nhượng, góp vốn liên danh, liên kết.

– Thẩm định giá chuyển đổi chủ quyền tài sản của doanh nghiệp.

– Thẩm định giá để tính thuế và hạch toán sổ sách, báo cáo tài chính.

– Thẩm định giá để đầu tư và góp vốn doanh nghiệp, cổ phần hóa.

– Thẩm định giá để bảo toàn tài sản.

– Thẩm định giá để chứng minh tài sản để vay vốn ngân hàng…

Thẩm định giá trị mỏ khoáng sản bao gồm:

– Thẩm định giá tài nguyên khoáng sản: dầu mỏ, than, boxit, thiếc, sắt, đồng, vàng, apatit…

– Thẩm định giá tài nguyên năng lượng: than, dầu mỏ, thủy điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng thủy triều…

– Thẩm định giá tài nguyên biển.

Phân loại mỏ khoáng sản: mỏ khoáng sản cần xác định giá trị gồm 3 loại, mỏ đang nghiên cứu thăm dò, mỏ đã hoàn tất thăm dò, mỏ đã đưa vào khai thác.

Các phương pháp thẩm định giá trị mỏ khoáng sản: tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp và giai đoạn của dự án khai thác khoáng sản mà áp dụng 1 trong 3 phương pháp định giá phù hợp, bao gồm:

– Phương pháp so sánh;

– Phương pháp thu nhập (đầu tư);

– Phương pháp lợi nhuận.

SunValue là một trong những đơn vị tiên phong tại Việt nam nghiên cứu và áp dụng các phương pháp quốc tế về Thẩm Định Giá Tài Nguyên. Trên cơ sở đó, với đội ngũ nhân viên dày dặn kinh nghiệm và với sự tham gia của các chuyên gia trong nước và quốc tế, thời gian qua chúng tôi đã tiến hành định giá các tài nguyên rừng, mỏ, khoáng sản… phục vụ cho việc kêu gọi vốn đầu tư của doanh nghiệp Việt nam.

  • Tags:


Gửi yêu cầu tư vấn trực tiếp

Vui lòng chia sẻ với chúng tôi một số thông tin của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn khi có yêu cầu

Dịch vụ thẩm định *

Logo en